Spotkania CDO Forum Club to cykl spotkań poświęconych wymianie doświadczeń dla profesjonalistów od danych, którzy muszą być w swoich organizacjach apostołami poważnego podejścia do tematu DATA. 

 

Przedstawiamy recenzje oraz podsumowania spotkań CDO Forum Club, które przygotowali nasi eksperci z AZ Frame oraz BI Insight.
28.10.2021

Chief Data Officer czy Chief Digital Officer

Jak obszar digital zmienia podejście organizacji do danych?

 

Komentarz merytoryczny do spotkania CDO FORUM CLUB.

Ireneusz Suszek
AZ Frame

Andrzej Burzyński
BI Insight

Zostałem poproszony o komentarz do ciekawej dyskusji na temat stanowisk i ról Chief Digital Officer i Chief Data Officer, która miała miejsce podczas Panelu CDO Club, chciałbym rozszerzyć komentarze, które padły podczas tej interesującej wymiany zdań, rozwijając nieco wątek.

Chief Digital Officer vs Chief Data Officer to pozornie bardzo prosta relacja - pierwsza z osób dostarcza materiał do pracy tej drugiej. Chief Digital Officer to stanowisko, z którym miałem zresztą w swojej pracy bardzo dużą styczność. Na przestrzeni ostatnich 20 lat związany byłem z digitalizacją i cyfryzacją najróżniejszych procesów: w bankowości, szkolnictwie, szeroko rozumianym public na poziomie resortów czy e-commerce. A ostatnie lata spędziłem, obserwując digitalizację w energetyce. Dokładnie więc czuję zakres prac funkcji Chief Digital Officer.

Podkreśliłem podczas dyskusji, iż mimo że znaczenie tej funkcji jest dla mnie jak najbardziej jasna, to w zawodowej praktyce osób na stanowisku Chief Digital Officer spotkałem w gruncie rzeczy niewielu. Ale żeby nie być gołosłownym, postanowiłem sprawdzić, jak moje osobiste doświadczenia przekładają się na dane liczbowe.

  • W 2005 roku w MTV Networks zatrudniony został pierwszy Chief Digital Officer na świecie.
  • Wg badania firmy Bilot z 2017 roku, tylko 5 firm spośród 500 największych w Polsce zdecydowało się na powołanie CDO jako odrębnej roli w organizacji.

Na dzień dzisiejszy, od 2017 roku minęły 4 lata. Należy zatem założyć, że liczba CDO wzrosła. Sądzę jednak, że w dalszym ciągu relatywnie niewiele osób podpisuje się w ten sposób w stopkach maili czy na wizytówkach. Moje przypuszczenia potwierdza również fakt, że mimo intensywnej aktywności zawodowej w epicentrum digitalizacji, nadal nie spotkałem na swojej drodze wielu CDO.

W firmach, które jednak postawiły na sformalizowanie tego stanowiska: jest to osoba odpowiedzialna za transformację cyfrową.

Cyfrowa transformacja to nie jest zwyczajne wdrożenie zmian, wynikających z wykorzystania nowych technologii. Będzie skuteczna, kiedy umożliwi danej firmie zmianę sposobu funkcjonowania na rynku z uwzględnienie wyzwań i możliwości Cyfrowej Ery”. Cyfrowa transformacja to często również kreacja nowych modeli biznesowych.

Świetnym bieżącym przykładem w tym zakresie są pierwsze w pełni autonomiczne sklepy, które funkcjonując bez personelu, umożliwiają dokonanie zakupu poprzez włożenie towaru do koszyka, a następnie do torby i wyjście ze sklepu. Odpowiednie urządzenia skanują produkty i pobierają opłaty z zarejestrowanej karty. I choć proces ma swoje ułomności wieku dziecięco, to znajomi, którzy korzystają z tego rozwiązania potwierdzają, że jak najbardziej działa.

Zauważmy, że ta digitalizacja odpowiada na zapotrzebowanie rynku. Tworzy nową jakość, pozwala znacząco wyróżnić się organizacji.  Znacznie wykracza poza podobne procesy w innych firmach, które stawiają na samoobsługowe stanowiska, które zastępują kasy.

Zatrzymując się na tym przykładzie możemy zauważyć zamknięty obieg pomiędzy digitalizacją -wyznaczającą nowe trendy, a obszarem data. Dlaczego? Otóż dlatego, iż ten drugi - poprawnie zarządzany - pozwoli organizacji na zwiększenie monetyzacji tego pierwszego. Widać w tym nie tylko proste zasilenie danymi przez pierwszy proces na rzecz drugiego, ale również symbiozę, która musi funkcjonować, bo jest warunkiem koniecznym dla obu.

Jeśli zespoły data potrafią usystematyzować te informacje, sprofilować je, oczyścić - układając widoki 360 i Golden Record, to z jednej strony stanowią inspirację dla kolejnych ciekawych projektów digitalizacji, z drugiej zaś, zwiększają wartość organizacji. Nie tylko bezpośrednią, która wynika z digitalizacji i nowych procesów biznesowych, ale również pośrednią, która wynika z wartości danych. A jest ona o tyle cenniejsza, iż stanowi constans w działaniu. Gdyby dana sieć z dnia na dzień zaprzestała sprzedaży i uzyskiwania przychodów z tego tytułu, to dalej jej wartością będą informacje pozyskane i obrobione przez CDO.

Dwa komplementarne uzupełniające się światy nowej rzeczywistości.

W trakcie przedstawiania powyższego komentarza jeden ze współprowadzących panelistów podniósł kwestię, że autonomiczne sklepy to nie jest nowy proces - to dalej ten sam proces sprzedaży, w którym zmieniło się kilka punktów. A potwierdzeniem powyższego ma być fakt, iż ów proces wymaga posiadania w kieszeni telefonu z podpiętą kartą.

Po przemyśleniu chciałbym się do tego twierdzenia odnieść, negując jego zasadność.

Tak jak przytoczyłem w podsumowaniu mojej wypowiedzi: „Cyfrowa transformacja to nie jest zwyczajne wdrożenie zmian, wynikających z wykorzystania nowych technologii. Będzie skuteczna, kiedy umożliwi danej firmie zmianę sposobu funkcjonowania na rynku z uwzględnieniem wyzwań i możliwości Cyfrowej Ery”.

Cyfrowa transformacja to często również kreacja nowych modeli biznesowych.

Sieć, która testuje autonomiczne placówki, dokładnie zrealizowała powyższe założenie - zauważyła potrzeby rynku, jego ograniczenia, ale również trend, w kierunku którego zmierza wiele procesów na rynku. Jeśli spojrzymy na motoryzację, to czy zwykłe, obsługiwane przez kierowców samochody i te autonomiczne, w których człowiek będzie tylko pasażerem, a obecnie jest kontrolującym przebieg realizacji, to na pewno te same procesy biznesowe ?

Zdecydowanie nie – cel obu procesów jest podobny i możemy nazwać go zbiorczo transportem. Ale każdy z nich jest zupełnie odrębnym procesem biznesowym.

Podobnie jest z autonomicznymi sklepami. Postawienie straganu z warzywami na placu targowym i sklepu autonomicznego, który wykorzystuje możliwości Cyfrowej Ery, to zupełnie inne procesy biznesowe. Cel będzie wspólny w takim tylko obszarze, że i ze straganu na placu targowym i ze sklepu autonomicznego, wyjdziemy z podobnymi produktami.

Ponadto chciałbym zwrócić uwagę na fakt, iż już od kilku dobrych lat smartfon z wprowadzonymi danymi karty nie jest jedyną alternatywą dla rozliczeń w placówkach handlowych – co w opinii mojego rozmówcy miałoby wskazywać na podobieństwo do tradycyjnych zakupów. Biometria w połączeniu z rozpoznawaniem osób i zdarzeń przez kamery, daje dużo więcej możliwości autonomicznym usługom w przyszłości.

Podsumowując: Autonomiczne usługi, włączając te w placówkach handlowych, to nowe procesy biznesowe i wg mnie, fraza „nowy proces” nie została w moje wypowiedzi nadużyta.

Temat uważam za bardzo interesujący. Ciekaw jestem również innych opinii, zwłaszcza ze strony sieci, która otworzyła wspomniane punkty w Polsce. Czy w ich ocenie to faktycznie tradycyjny, bieżący proces, trochę tylko zmodyfikowany? Czy też takie określenie mocno umniejsza znaczenie i wagę poczynionych inwestycji w kierunku przygotowania nowych rozwiązań dla klientów sieci?   

 

Ponieważ transformacja cyfrowa jest głównym problemem wielu organizacji, a rewolucja analityczna jest w pełni rozwinięta, firmy wyznaczają nowe role kierownicze, które w przeciwnym razie mogłyby zostać objęte opieką dyrektora ds. informatyki.
Do najpopularniejszych dodatków technicznych do pakietu C należą: Chief Data Officer, Chief Analytics Officer i Chief Digital Officer.

Chociaż trzy tytuły opisują wyraźnie różne funkcje, jest między nimi więcej, niż mogłoby się wydawać. Dzieje się tak dlatego, że te nowe stanowiska powstały głównie z jednego powodu: duża organizacja żyjąca w szybko zmieniającym się świecie i stojąca w obliczu zakłóceń technologicznych widzi potrzebę powołania dyrektora, który może sprawić, że organizacja jako całość będzie bardziej oparta na danych, bardziej sprawna cyfrowo, i lepiej przygotowana na wyzwania przyszłości.

Jednak nie wszystkie firmy mają dyrektorów ds. cyfrowych lub CDO, ale oba stanowiska mają kluczowe znaczenie dla sukcesu organizacji. Organizacje, które nie pełnią jednej lub obu ról, muszą zrozumieć kluczowe znaczenie D&A dla ich sukcesu w cyfrowych przedsięwzięciach biznesowych i starać się łączyć cyfrowe aspiracje z D&A. Dyrektorzy ds. cyfrowych są inicjatorami zmian, dzięki którym ich rola jest bardziej przemijająca, ale przejęcie odpowiedzialności CDO może utrwalić długowieczność roli w organizacji.

W ramach ustanawiania kultury opartej na danych, CDO powinni być odpowiedzialni za zmianę kultury w celu wsparcia transformacji. Ale nie mogą po prostu powiedzieć ludziom, aby zmienili swoją kulturę — muszą ich inspirować, by uwierzyli, że zmiana jest konieczna i nieodwołalna. Aby odnieść się do zmian kulturowych i wpłynąć na nie, należy jasno określić, w jaki sposób dane wpływają na różne style podejmowania decyzji. Niektóre decyzje strategiczne są wysoce niepewne i mogą być odwracalne. Inne są konieczne i z reguły nieodwracalne.

W takim otoczeniu CDO muszą jasno określić, jak korzystać z danych. Współpraca z interesariuszami biznesowymi w celu wyjaśnienia i przeformułowania problemów biznesowych staje się nie tylko koniecznością, lecz nową, inspirującą kanwą rozwoju, generatorem energii, niezbędnym do zmian.
Rolą CDO jest tworzenie konkretnych, mierzalnych wskaźników, które łączyć będą inicjatywy dotyczące danych i analityki z informacją, biznesem i wartością dla biznesowych interesariuszy.

Czy zatem Chief Data Officer pozostaje w kontrze do Chief Digital Officera?

Z pewnością role te są odmienne. Choć tworzywem ich działania są dane, to dla jednego stanowią przedmiot troski, dbałości o ich jakość i biznesową przydatność, dla drugiego zaś są przede wszystkim niewyczerpanym źródłem szans na nowe biznesowe pomysły.
Nie łatwo jest zatem rozstrzygnąć dylemat, czy ważniejsza dla biznesu jest innowacyjna strategia, opracowywana i wdrażana przez ambitnych Chief Digital Officerów, czy też odpowiedzialna dbałość Chief Data Officera o najcenniejsze aktywo jakim są dane. Kluczem do rozstrzygnięcia jest nie tylko zrozumienie obydwu ról i odróżniających je odpowiedzialności, lecz przede wszystkim to, co ich łączy: DANE

GŁÓWNI PARTNERZY CDO FORUM CLUB
PARTNERZY MERYTORYCZNI

CDO Forum

17-18 września, 2024
www.cdoforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Anna Jurak
m.
e: anna.jurak@evention.pl

© 2023 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.