Jarosław Włodarczyk

Kierownik Zespołu Data Governance, Adamed Pharma S.A.

Od wielu lat aktywnie zajmuje się wdrażaniem rozwiązań organizacyjnych i technicznych z obszaru Data Governance. Z sukcesem zrealizował projekty wdrożeniowe DG w obszarze finansów i telekomunikacji. Obecnie kieruje pracami Zespołu Data Governance w Adamed Pharma S.A. W ramach powierzonych obowiązków koordynuje funkcjonowanie procesów zarządzania danymi, a także prowadzi projekty z obszaru Data Governance dotyczące m.in. zasad zarządzania architekturą i jakością danych, jak również implementacji systemów wspierających operacyjne zarządzanie danymi.

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej.

CDO Forum

17-18 września, 2024
www.cdoforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Anna Jurak
m. +48 570 911 122
e: anna.jurak@evention.pl

© 2023 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.