Robert Rudnicki

Director of Financial Systems & Data Warehouse Department, BPH Bank Hipoteczny S.A.

Robert Rudnicki Dyrektor Zarządzający Departament systemów finansowych i hurtowni danych, Bank BPH S.A. grupa General Electric
Z sektorem finansowym związany od ponad dwudziestu lat, w tym już 15 lat piastując różne stanowiska kierownicze. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów i programów w obszarach: hurtowni danych/BI, systemów bankowych, ERP oraz transformacjach biznesowych. Od 2016 roku pełni rolę Chief Data Officer, starając się wspierać realizację strategię Banku w złożonym środowisku regulacyjnym – Bank BPH jako część grupy General Electric podlega nadzorowi lokalnemu, jak również amerykańskiemu. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii zarządzania danymi, Bank w tym roku, jako pierwszy podmiot w Polsce, uzyskał zgodę KNF na zastosowanie metody IRB zgodnej z nowym standardem EBA bez jakichkolwiek zaleceń poinspekcyjnych w obszarze zarządzania danymi. Swoim doświadczeniem stara się dzielić jako konsultant biznesowy oraz mentor w programach rozwojowych.

CDO Forum

17-18 września, 2024
www.cdoforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Anna Jurak
m. +48 570 911 122
e: anna.jurak@evention.pl

© 2023 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.