Spotkania CDO Forum Club to cykl spotkań poświęconych wymianie doświadczeń dla profesjonalistów od danych, którzy muszą być w swoich organizacjach apostołami poważnego podejścia do tematu DATA. 

 

Zapraszamy do dołączenia do społeczności CDO Forum Club na LinkedIn, gdzie będziemy na bieżąco zamieszczać informacje o spotkaniach.
 

Odbyło się: 24.06.2021

Różni interesariusze danych w organizacji

Organizacyjna Wieża Babel: Czy dojrzały Data Governance jest w stanie zaspokoić rosnący apetyt na dane w sytuacji, w której każdy ma swoje ich rozumienie i własne priorytety? Jak zaangażować różnych interesariuszy, by budować trwałe sojusze wokół danych?

Aby odpowiedzieć na te pytania, trzeba bliżej przyjrzeć się różnym organizacjom i temu w jaki sposób radzą sobie z jednej strony – z prawdziwym zalewem danych, a z drugiej – rosnącym wciąż potrzebom, nie tylko biznesowym, ale i regulacyjnym (BCBS, AML, Basel2, itp.). Ciekawa może być wymiana doświadczeń na temat tego jakie role i procesy w ramach organizacji zarządzania danymi są najbardziej krytyczne? Jakie sprawiają najwięcej problemów z obsadzeniem/uruchomieniem? Jak zdobywać zaufanie, żeby budować sojusze w sytuacji z pozoru sprzecznych interesów? Jak organizacje określają swój poziom dojrzałości w zarządzaniu danymi? Warto przy tym zwrócić uwagę na informacje dotychczas niewykorzystywane lub wykorzystywane w znikomym stopniu w procesach biznesowych, jak dane nieustrukturyzowane. Jak uspójnić i połączyć ze sobą różne perspektywy różnych działów w firmach (finansów, marketingu, HR, zarządów, etc.)?

AGENDA

Powitanie uczestników CDO Forum Club i wprowadzenie w tematykę spotkania

Organizator CDO Forum Club
Evention

Interesariusze danych w organizacji – czego oczekują, czego wymagają i jakie widzą ryzyka związane z obszarem danych

Rozmowa z przedstawicielami różnych działów biznesowych, na temat ich perspektywy wykorzystania danych, potrzeb względem sposobu ich organizacji oraz współpracy z CDO w firmie:

 • FOKUS NA OPERACJE 
  Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny
  Unum Życie TUiR
 • FOKUS NA FINANSE
  Członek Zarządu, Dyrektor Finansów Korporacyjnych
  Grupa Polpharma
 • FOKUS NA ZASOBY LUDZKIE 
  Dyrektor Strategii i Obsługi HR
  Orange
 • FOCUS NA AUTOMATYZACJĘ I PROCESY
  RPA CoE Head
  Schaeffler Global Services

Prowadzenie:

Organizator CDO Forum Club
Evention

Organizacyjna Wieża Babel: Czy dojrzały Data Governance jest w stanie zaspokoić rosnący apetyt na dane?

Co robić w sytuacji, w której każdy ma swoje własne rozumienie danych i własne priorytety? Jak zaangażować różnych interesariuszy w organizacji, by budować trwałe sojusze wokół danych?

DG Business Development Director
BI Insight

Panel dyskusyjny w gronie profesjonalistów od danych

Czy dojrzały Data Governance daje odpowiedź na konflikty interesów różnych grup i działów w organizacji? Czy w obszarze organizacji danych potrzeba więcej lokalności i konsensusu, czy standardów i centralizacji? Jak na co dzień budować ład w danych wobec odmienności potrzeb i oczekiwań?

Head of Data Governance & Analytics
Philip Morris International
Tribe Lead Chief Data Officer
ING Poland
Director of Financial Systems & Data Warehouse Department
BPH Bank Hipoteczny S.A.
Data Governance Director
AZ Frame

Podsumowanie i zakończenie spotkania

Organizator CDO Forum Club
Evention

KOMENTARZ:
Czy dojrzały Data Governance jest w stanie zaspokoić rosnący apetyt na dane? Jak ocenić poziom dojrzałości Data Governance?

DG Business Development Director
BI Insight

Gwałtownie zwiększające się zasoby danych, to poważne wyzwanie każdej firmy, która decyduje się wejść na ścieżkę świadomego ich wykorzystania w codziennej praktyce biznesowej. To one bowiem, stają się katalizatorem złożonych programów transformacji cyfrowej.

Sprawowanie skutecznego nadzoru nad danymi w przedsiębiorstwie staje się fundamentalną koniecznością nie tylko w celu budowanie przewagi konkurencyjnej, ale także zminimalizowania ryzyka i sprostania wymaganiom coraz bardziej uregulowanego świata, zanim zaczną się problemy (błędne decyzje, nieuzasadnione wydatki, kary RODO, ryzyka wynikające z AML, restrykcje KNF, etc.).

Koncepcja zarządzania danymi na każdym etapie ich obecności w firmie, od procesu pozyskiwania, poprzez zrozumiałą biznesowo definicję, przetwarzanie, zidentyfikowanie przepływu, aż po odpowiednie zadbanie o ich jakość, bezpieczeństwo i prywatność – to niezbędne elementy dojrzałego Data Governance. Dyscyplina ta nie jest już wyłączną kompetencją działów technologicznych, lecz staje się elementem strategicznych wyzwań kadry zarządzającej wielu firm. Świadczy o tym rosnąca wciąż rola managerów obsadzanych w roli Chief Data Oficera. Najwyższa kadra zarządcza coraz lepiej rozumie potrzebę pogodzenia różnych interesariuszy danych oraz zapewnienia im narzędzi do efektywnego wykorzystania tego najcenniejszego, oprócz zasobów finansowych, aktywa informacyjnego firmy.

Doświadczenie, wynikające z wieloletniej praktyki w sektorze bankowym, który z przyczyn oczywistych od dawna podlega bardzo restrykcyjnym regulacjom, skłaniają do konkluzji, że obszar zarządzania danymi stanowi coraz bardziej znaczący element długoterminowych strategii konkurencyjnych. Jednakże, rosnącą rolę danych dostrzegają już nie tylko organizacje z sektora finansowego i regulatorzy tych rynków, ale także coraz więcej firm i organizacji, dla których dane i systemy ich przetwarzania, stanowią klucz do osiągnięcia celów biznesowych.

Istnieją wzorce, standardy, dobre praktyki zarządzania danymi, nie tylko w sferze technologicznej, ale przede wszystkim organizacyjnej i operacyjnej. Podobnie jak obszar zarządzania projektami, także i Data Governance skupił uwagę praktyków, wyzwalając potrzebę zebrania i usystematyzowania najlepszych praktyk w tym zakresie, choćby opracowane przez DAMA International Data Management Body of Knowledge.

Podobnie jak wiele innych obszarów biznesu, także Data Governance, to gra zespołowa, wymagająca strategii, planu i konsekwencji w jego realizacji. Najważniejsi są jednak, właściwi gracze, obsadzeni na odpowiednich pozycjach, wyposażeni w najwyższe umiejętności posługiwania się danymi, jako tworzywem informacji.

PARTNERZY MERYTORYCZNI

CDO Forum

14-15 września, 2022
www.cdoforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m. +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2023 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.