WARSZTATY  - 23 września

9:00 - 11:00

WARSZTAT I: Supermoce baz grafowych / Super powers of the graph databases

Opis:

Czy bazy grafowe to panaceum na problemy z przechowywaniem relacji? Jakie są moce baz grafowych i gdzie te moce najlepiej wykorzystać? Cechy baz grafowych na przykładzie lidera rynku - Neo4j.

Wymagania: Aby w pełni skorzystać z warsztatów, niezbędne jest zainstalowanie lokalnie środowiska Neo4j. Niezbędne materiały zostaną przesłane zapisanym uczestnikom.

Agenda warsztatów:
 • Czym jest kontekst danych (relacje danych)? Teoria grafów.
 • Metody gromadzenia i analiz informacji kontekstowych.
 • Dlaczego bazy relacyjne w mniejszym stopniu wspierają nas w przechowywaniu relacji i ich analiz.
 • Bazy grafowe - idea i architektura oraz główne właściwości, ćwiczenia praktyczne na przygotowanym środowisku.
 • Budowanie aplikacji przy użyciu baz grafowych i wybranych funkcji tych baz.
 • Porównanie baz relacyjnych i baz grafowych na przykładach.
 • Podsumowanie/Dyskusja.

Description:
Do the graph databases stand as a panaceum for data and relations storage? What are their actual powers and how to use these powers optimally? Main features of the graph databases on the example from market leader - Neo4J.

Requirements: To take full advantage of the workshops, it is necessary to install the Neo4j environment locally. Necessary materials will be sent to enrolled participants.

Detailed agenda:

 • What is the data context (relations between data)? Graph theory..
 • Methods of storing and analysing the context information.
 • Why relational databases are less effective and less useful in storing and analysing the relations?
 • Graph databases - idea and architecture and key properties; practical exercises on a ready made environment.
 • Building the applications by means of the graph databases and their selected functionalities.
 • Comparison of the relational and graph databases on chosen examples.
 • Summing up, discussion, Q&A
Data Governance Director
AZ Frame

11:30 - 13:30

WARSZTAT II: Pulpity managerskie – jak tworzyć, aby rzeczywiście były przydatne?

Opis:

Warsztaty mają na celu przedstawienie dashboardów jako użytecznego i efektywnego narzędzia które pozwala szybko i sprawnie dostarczyć najważniejszych informacji. Pomimo tego że każda dziedzina ma swoją własną charakterystykę to w każdej występują informacje które są miarą tego jak firma działa. Poruszymy problem tego jak można sprawnie to śledzić. Przedstawione dashboardy pochodzą z zastosowań praktycznych, omówione zostaną ich założenia oraz realizacja. Omówione zostaną dobre praktyki tworzenia raportów. Częścią warsztatów będzie dyskusja na temat tego jaka jest przyszłość dashboardów.

Korzyści dla użytkownika:
1. Uporządkujesz swoją wiedzą na temat dashboardów, raportów i wizualizacji
2. Zobaczysz dashboardy używane w codziennej pracy
3. Zapoznasz się z korzyściami płynącymi z używania dashboardów a także poznasz ich ograniczenia
4. Weźmiesz udział w dyskusji na temat przyszłości dashboardów

Wymagania techniczne: brak

Uczestnicy: Warsztaty skierowane są do wszystkich osób zajmujących się danymi. Od osób tworzących raporty po osoby odczytujące dane. Szczególnie wartościowe będą dla osób zarządzających przedsiębiorstwami, dla osób pełniących rolę Chief Data Officer oraz wszystkich których zadaniem jest sprawne wyciąganie wniosków oraz szukanie zależności pomiędzy danymi. Warsztaty nie wymagają żadnej specjalistycznej wiedzy technicznej i prowadzone będą w języku polskim.

Ramowa agenda:

 • Rozpoczęcie warsztatów / Wprowadzenie przez organizatora
 • Czym jest dashboard i dlaczego jest o nich tak głośno
 • Use Case: przykład dashboardu służącego do analizy marży
 • Przerwa na kawę
 • Use Case: przykład dashboardu służącego do śledzenia produkcji
 • Przykłady zastosowania dashboardów
 • Dobre praktyki w tworzeniu dashboradów
 • Dyskusja na temat: jaka jest przyszłość dashboardów i czy naprawdę umrą?
Chief Data Officer
Milarex

11:30 - 13:30

WARSZTAT III: Tworzenie modeli analitycznych z uwzględnieniem anonimizacji danych

Head of Data Science
Ringier Axel Springer Polska

14:00 - 16:00

WARSZTAT IV: Information Risk Management for Data Professionals

Opis:

As organizations mature their ingestion, integration, persistence, and analysis of data, they are gaining an awareness of the risks of ungoverned data and unprotected information. Concerns about identifying, classifying, and then protecting sensitive data resources are driven by good business practices and customer satisfaction as well as regulatory compliance and guarding against a widening array of risks impacting information value, including threats originating from both outside and within the organization.

Understanding information risk is the prerequisite to managing those risks, and in this tutorial we explore data governance techniques to guard against negative impacts of information risks. We identify different classes of information risks (including impacts of poor data quality, effects of inadvertent unauthorized data access, and accidental exposure) and discuss approaches to information risk assessment, categorization, and management. In turn, we consider data governance practices and procedures for managing information risk and establishing controls and mitigation strategies.

Korzyści dla uczestnika:

Attendees will learn about Information risk assessment and management:

 • Different types of information risk
 • How regulations scope and define what is considered to be protected information
 • How data assets are assessed and classified in terms of their levels of sensitivity
 • Specifying and enforcing compliance with data policies

Agenda warsztatów:

 • Introduction - what is “Information Risk,” where does it fit in overall IT risk management, and what are some categories of information risk associated with data access, usage, quality, and protection
 • Data sensitivity – In this section we discuss how “private” data is just one classification of a more general set of categories of sensitivity requiring different levels of oversight and control.
 • Information Risk Assessment, where we discuss approaches for scanning the organization’s data landscape, classifying data assets according to information risk categories, and documenting this knowledge in a data catalog.
 • Information Policies and Data Controls, where we dissect the concept of an information policy and how it translates into data governance policies.
Prezes
Knowledge Integrity Incorporated

14:00 - 16:00

WARSZTAT V: Jak sprawić, by dane miały właściwą rolę i rangę w organizacji? Sztuka współpracy / kooperacji pomiędzy działami w firmie oraz kwestie odpowiedzialności za aspekty zw. z danymi.

Opis:

Zapraszam do udziału w miniwarsztatach, gdzie wspólnie ze wszystkimi uczestnikami chciałbym porozmawiać o trudnej sztuce budowania dialogu i dobrego zrozumienia tematu danych w całej firmie. Można tutaj wskazać konkretne pomysły, regulacje i rozwiązania, które w tym pomagają, jak również zidentyfikować typowe przeszkody i źródła niezrozumienia. Podczas spotkania podzielimy się wzajemnie doświadczeniami jak skutecznie stosować te pierwsze oraz jak dostrzegać i unikać tych drugich, aby organizacja na każdym etapie procesów biznesowych działała świadomie jako sprawna instytucja oparta o ideologię „data driven”.

Cel:

Celem warsztatów jest przede wszystkim wymiana doświadczeń i wzajemna inspiracja. Podzielę się też swoimi własnymi wnioskami i doświadczeniami m.in. z wielu lat pracy jako dyrektor Biura Zarządzania Informacją Grupy PZU.

Korzyści dla uczestnika:

Liczę na to, ze dzięki udziałowi w moich warsztatach uczestnicy:

 • będą umieli lepiej rozmawiać z biznesem o danych jako zasobie, który tworzy wartość w firmie oraz stanowi istotną przewagę konkurencyjną;
 • będą efektywniej budowali porozumienie w ramach różnych działów odnośnie rozumienia danych, wspólnych definicji, możliwości i ograniczeń oraz odpowiedzialności;
 • zainspirują się do lepszego pełnienia roli ambasadorów obszaru danych w całej organizacji.

Do udziału zapraszamy w szczególności tych, którzy uczestniczą w procesach tworzenia biznesowej wartości z danych i/lub odpowiadają za dane jako zasób w większych organizacjach.

Dyrektor Zarządzający ds. Zarządzania Informacją, Danymi i Analityką
Grupa PZU

CDO Forum

14-15 września, 2022
www.cdoforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m. +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2023 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.